Автоантнтела

Какво представляват автоантителата?

Собствената отбранителна система на нашето тяло непрекъснато произвежда така наречените антитела, малки протеини, които поддържат имунните клетки в защита от патогени и ракови клетки. За съжаление тази система не е безпогрешна и някои хора произвеждат антитела, които класифицират нашите собствени телесни клетки като чужди и заплашителни.

Това води до имунните клетки да унищожават тези клетки, което води до заболявания като ревматоиден артрит или захарен диабет тип 1. Тези антитела, които са насочени срещу собствените клетки на тялото, се наричат ​​автоантитела.

Тези автоантитела съществуват

Съществуват редица известни автоантитела. Следва преглед на типичните автоантитела и свързаните с тях заболявания:

  • Антитела за ацетилхолинови рецептори (AChR-Ab) при миастения гравис
  • Антимитохондриални антитела (AMA) при първична билиарна цироза
  • Антинуклеарни антитела (ANA) при различни заболявания (напр. Лупус еритематозус, склеродермия)
  • Двуверижни ДНК антитела (анти-dsDNA) при системния лупус еритематозус и други колагенови заболявания
  • Антифосфолипидни антитела (aPL) при антифосфолипиден синдром
  • Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (c-ANCA) при болест на Вегенер
  • Анти-неутрофилни перинуклеарни антитела (pANCA) при микроскопичен полиангиит и други заболявания
  • Ревматоиден фактор (RF) при ревматоиден артрит
  • Антитироглобулин (анти-Tg)
  • Тиреопероксидазни антитела (TPO-AK) и автоантитела на TSH рецептор при автоимунни заболявания на щитовидната жлеза.

Тези симптоми причиняват автоантитела

Автоантителата могат да причинят различни заболявания почти навсякъде в нашето тяло и поради това имат широк спектър от симптоми. Всичко, което имат общо, е, че функционалната тъкан се разрушава от собствената имунна система на тялото ни. Във всеки случай това води до функционално ограничаване на засегнатата област на тялото. За ставите, напр. до болезнено ограничаване на движението (например на фона на ревматоиден артрит), в органи с намалена ефективност (например намалено производство на хормони на щитовидната жлеза при тиреоидит на Хашимото или намалено производство на инсулин от панкреаса при захарен диабет тип I) или мускулна слабост, както при миастения гравис Случаят е.

Такива автоимунни заболявания често са свързани с общо изтощение, умора и слабост. Много пациенти показват относителна анемия (анемия). Някои заболявания могат да се видят и от външната част на тялото, като напр болезнените, възпалени стави при ревматизъм или кожните промени в лупус еритематозус.

Други заболявания се проявяват като влошаване на органите или дори органна недостатъчност. Така че можете да видите, че множеството различни автоантитела са причина за много заболявания, които в зависимост от увредената тъкан се проявяват с много различни симптоми.

Ревматоиден фактор

Така нареченият ревматоиден фактор (RF) вероятно е едно от най-известните автоантитела. Използва се при диагностицирането на ревматоиден артрит, хронично възпалително заболяване на ставите и често на вътрешните органи. Типични са болезнените възпаления на ставите на малкия пръст, които са придружени от силна сутрешна скованост.

При много пациенти има и увреждане на вътрешните органи като възпаление на плеврата или перикарда. Ако се подозира ревматоиден артрит, могат да се определят няколко параметъра с кръвен тест, включително ревматоидния фактор. Ако ревматоидният фактор се открие във високи концентрации, това може да е индикация за ревматоиден артрит.

За съжаление, ревматоидният фактор не показва особено висока специфичност, което означава, че той може да се повиши и при много здрави хора или при хронични инфекции. Често се открива само в хода на заболяването. Следователно допълнителното определяне на анти-CCP антитялото, което има по-висока специфичност, може да бъде полезно.

Физическите симптоми на пациента обаче са от решаващо значение за диагнозата на ревматоиден артрит. Например, положителен ревматоиден фактор без проблеми със ставите не се счита за ревматоиден артрит.

Следващата статия може да ви интересува в този момент: Ревматизъм

АНА

Антиядрените антитела, също наречени АНА може да се увеличи при много автоимунни заболявания, но те са особено характерни за групата на колагенозите. Колагенозите са събирателен термин за автоимунни заболявания, които засягат главно съединителната тъкан и са по-често срещани при жените. Добре известни представители на тази група са лупус еритематозус, склеродермия или синдром на Сьогрен.

При всички тези заболявания антинуклеарните антитела обикновено могат да бъдат открити в кръвта, така че те не са специфични за заболяване. С помощта на по-сложни лабораторни процедури обаче автоантителата могат да бъдат диференцирани още по-ясно и могат да се намерят типични модели за отделните заболявания.

Важно е да се отбележи, че положителната АНА без никакви физически симптоми не трябва да води до терапия. От друга страна, подозрението за колагеноза с типични симптоми не трябва да се отхвърля поради отрицателни автоантитела. Положителният кръвен тест за ANA може да даде индикация за заболяване, но по никакъв начин не води до диагноза сама по себе си.

ANCA

Анти-неутрофилните цитоплазмени антитела, за кратко ANCA, обикновено се увеличават при заболявания от групата на васкулитите. В тази група от автоимунни заболявания имунната система погрешно атакува собствените ни кръвоносни съдове. Диагностичната употреба на ANCA включва изследване на кръвта за различни видове това автоантитело.

Автоантитела cANCA често се увеличава при така наречената грануломатоза с полиангитит (болест на Вегенер). Това ревматично заболяване се проявява в ранните етапи чрез неспецифични инфекции на горните дихателни пътища или средното ухо и може да доведе до животозастрашаващи усложнения в цялото тяло.

Автоантителата pANCA, от друга страна, се увеличава при така наречения синдром на Churg-Strauss и микроскопичен полиангиит. И двете са заболявания, които засягат главно малките кръвоносни съдове и, в зависимост от региона на тялото, водят до различни симптоми и дори органна недостатъчност.

Накрая може да се открие и нетипична ANCA. Те могат да се появят при много автоимунни заболявания извън васкулита, като например при хронични възпалителни заболявания на червата като болест на Крон или улцерозен колит.

AMA

Антимитохондриалното антитяло или AMA за кратко е характерно за първичния жлъчен холангит на автоимунното заболяване (PBC). Това е хронично възпаление на малките жлъчни пътища, които са в черния дроб. В хода на заболяването това води до структурна реорганизация на черния дроб и в крайна сметка до така наречената чернодробна цироза, която е свързана със значително нарушена функция на органите и повишен риск от рак на черния дроб.

Информативната стойност на AMA е сравнително добра и положителна при около 90% от пациентите с PBC. В допълнение, често могат да бъдат открити типични антиядрени автоантитела (PBC-специфична ANA). За съжаление лечението на първичния жлъчен холангит е трудно до момента, но прогресията на заболяването може да се забави, ако се диагностицира рано.

Антифосфолипидни антитела

Антифосфолипидните антитела са специфични автоантитела за антифосфолипидния синдром. Това автоимунно заболяване причинява ненормално съсирване на кръвта, което води до повтарящото се образуване на кръвни съсиреци. Те могат да доведат до язви по кожата, но също така могат да прекъснат кръвоснабдяването на органите и по този начин да ги повредят (например в случай на инсулт).

За да се диагностицира антифосфолипиден синдром, освен появата на кръвни съсиреци, трябва да има и положително антифосфолипидно антитяло в кръвта.

Антитела срещу ацетилхолинови рецептори

Анти-ацетилхолиновите рецепторни антитела (AChR-AK) се увеличават при автоимунно заболяване миастения гравис. При това заболяване автоантителата блокират предаването на възбуждане между нервите и мускулите - резултатът е прекомерно бърза умора на мускулите, която изисква дълъг период на почивка, за да се възстанови.

Типични първоначални симптоми са увиснали клепачи, двойно виждане и затруднено преглъщане и говорене. В допълнение към често срещаните антитела за анти-ацетилхолин рецептор, има и други автоантитела, които могат да предизвикат заболяването. В наши дни миастенията гравис може да се лекува добре.

Антитела към рецептор на TSH

TSH рецепторното антитяло също TRAK наречен, е особено типичен за заболяване на щитовидната жлеза болест на Грейвс. При това автоимунно заболяване автоантителата активират клетките на щитовидната жлеза и ги стимулират да увеличат производството на хормони. Резултатът е изразен хипертиреоидизъм със симптоми като състезателно сърце, загуба на тегло и прекомерно изпотяване.

TSH рецепторните антитела се намират при над 90% от пациентите на болестта на Грейвс и затова са много подходящи за диагностициране на хипертиреоидизъм. Друго често срещано автоантитело е антитялото на щитовидната пероксидаза (TPO-AK).

Анти-ССР

Автоантителата против CCP често се срещат при ревматоиден артрит. Това добре познато автоимунно заболяване причинява хронично възпаление на ставите, но може да засегне и органи. Основната диагноза на ревматоиден артрит включва и тест за автоантитела в кръвта. Антителата срещу CCP са положителни при около 60% от болните пациенти.

Тези автоантитела са много специфични, което означава, че почти всички пациенти с положителен анти-CCP всъщност имат ревматоиден артрит. Това е предимството пред другия типичен ревматоиден фактор за автоантитела. Трябва да се отбележи, че не всички ревматоидни артрити трябва да имат автоантитела в кръвта.

Двойно верижни ДНК антитела

Двуверижното ДНК антитяло (anti-dsDNA антитяло) принадлежи към групата на антиядрените антитела (ANA), които обикновено са повишени при автоимунни заболявания на съединителната тъкан, така наречените колагенози. Анти-dsDNA антитялото е много специфично за лупус еритематозус, автоимунно заболяване, което може да засегне съединителната тъкан в цялото тяло.

Това може да варира от кожни промени до ставни възпаления и бъбречна недостатъчност. Анти-dsDNA антитялото може не само да показва лупус еритематозус, но и да изразява болестната активност - колкото по-високо е автоантителото, толкова по-активно е рецидивиращото заболяване в момента.

Ендотелни клетъчни антитела

Ендотелните клетъчни антитела са характерни за така наречения синдром на Кавасаки. Това автоимунно заболяване се причинява от сериозно възпаление на средно големи кръвоносни съдове и засяга главно деца.

Типични симптоми са висока температура, конюнктивит, пурпурни устни и език, подуване на лимфните възли във врата и обрив по цялото тяло. Антителата на ендотелните клетки могат да бъдат открити в кръвния тест.