Ретро версия

синоним: retroversio

Ретро версия

Ретроверсията е обратното движение към антеверсията. Ръката / кракът се преместват назад. При антеверсия и ретроверсия крайниците трябва да се разбират като махало.

Думата ретроверсия идва от латински и означава: ретро (обратно), vertere (завой / завой)

В нашия пример има ретроверсия на удължената ръка в раменната става.

Това води до свиване на задния делтоиден мускул.